Haberler DUYURU DETAY

Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen ve kamuoyunda 'Asgari Ücret Vergi İstisnası' olarak bilinen; hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslara dair TEBLİĞ ve BİLGİ NOTU yayınlanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız. 

 

1/31/2022