Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası

Üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyelerinin imzalayacağı toplu iş sözleşmelerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler ile işçiler ve İşçi Sendikaları arasında çalışma barışını temin etmek ve üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek gibi sosyal ve güçlü amaçlarla kurulmuştur. Böylece üyeler arasında dayanışma sağlanmış, koordinasyon ve iletişim güçlenmiş, ortak akıl üretme platformu sağlanmış olacaktır.

Bu Amaçlarla;

Üyelerinin toplu iş sözleşmesi süreçlerinde kolaylaştırıcı rol üstlenir,

Toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek amacıyla üyelerine tavsiyelerde bulunur ve aracılık eder,

Mevzuat hükümleri uyarınca, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye; SGK, Türkiye İş Kurumu ve ÇSGB kuruluşu hakkındaki kanun hükümlerine göre toplanan kurullara, ulusal ve uluslararası kuruluşlara temsilci gönderir,

Üyelerine her türlü adli ve hukuki yardımda bulunur,

İş uyuşmazlıklarında, ilgili makam ve mercilere hakem resmi arabulucu ve uzlaştırmacı kurumlarına, iş mahkemelerine vs. kazayı kurumlara kanun hükümlerine göre mütalaa bildirir onlardan talepte bulunur ve bu kurallar da üyelerini temsil eder,

İnsan Hakları ve Sosyal Demokrasinin Evrensel kuralları çerçevesinde, çalışanların sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını ve sağlıklarının daha iyi korunması çarelerini araştırır ve bu yolda ilgili birimlere tavsiyelerde bulunur,

Amacı ile ilgili mevzuatla ve üyelerinin ihtiyacı ile sınırlı olmak şartı ile basılı bülten gazete dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayınların alımı, basımı, yayını vs. her türlü işlem, girişim ve görevleri yapar,

Sosyal medya ve internet kanalları vasıtasıyla, Sendikanın faaliyetlerini duyurup, her türlü işlem, girişim ve görevleri yapar, bilinirliği artıracak çalışmalarda bulunur,

Üyelerinin çalışmalarını tanıtım amacıyla fuar, konferans, bilim çalışmaları yapar,

Üyelerinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere her türlü reklam tanıtım çalışmalarını hazırlar ve yapar.