Haberler DUYURU DETAY

2022 YILI TEMMUZ AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN GENELGE VE KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI HAKKINDA

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca; 1/7/2022-31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 1342135 sayılı ve 04/07/2022 sayılı GENELGESİ ile;

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 15.371,40 TL

olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

7/9/2022