Haberler DUYURU DETAY

2022 YILI YURTİÇİ GÜNDELİKLER İLE YATACAK YER TEMİNİ ÜCRETİ HAKKINDA GENEL YAZI YAYIMLANDI

7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/6/2022 tarihli ve 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. Maddesinin 4. fıkrasına göre; söz konusu kanunun yürürlük tarihi olan 7/7/2022 tarihinden itibaren Harcırah Kanunu hükümlerine göre yurtiçi geçici görevlendirmelerde ödenecek gündelik ve yatacak yer temini ücretlerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 1353311 sayılı ve 07/07/2022 sayılı GENEL YAZISI VE EKLİ TABLO bilgilerinize sunulur. 

7/9/2022